skip to Main Content

ยุคที่โลกเคลื่อนที่เร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงแค่หยุดจินตนาการ
และนวัตกรรมแห่งสหัสศวรรษใหม่
ก็มีบทบาทอย่างเข้มข้นกับผู้คนทั่วมุมโลก
คำว่า “ผู้นำ” ที่คุณเคยรู้จัก อาจไม่เพียงพอต่อการหยัดยืนบนโลกที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

Wolf Program จะพาคุณก้าวข้ามกำแพงของผู้นำแบบเดิมๆ
ต่อยอดทักษะ เติมเต็มความสามารถ สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่ใครต่อใครแย่งชิง
ให้คุณล้ำหน้ากว่าแค่เป็น “ผู้นำ” ทั่วไป

ยุคที่โลกเคลื่อนที่เร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงแค่หยุด
จินตนาการ
และนวัตกรรมแห่งสหัสศวรรษใหม่
ก็มีบทบาทอย่างเข้มข้นกับผู้คนทั่วมุมโลก
คำว่า “ผู้นำ” ที่คุณเคยรู้จัก อาจไม่เพียง
พอต่อการหยัดยืนบนโลกที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

Wolf Program จะพาคุณก้าวข้ามกำแพง
ของผู้นำแบบเดิมๆ
ต่อยอดทักษะ เติมเต็มความสามารถ
สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่
ใครต่อใครแย่งชิง
ให้คุณล้ำหน้ากว่าแค่เป็น “ผู้นำ” ทั่วไป

เปิดรับสมัคร
วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
ผู้สมัคร
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป)
และภาคเอกชน
วันเวลาการจัดอบรม
วันเสาร์ เวลา 14.30 ถึง 18.00 น
(มีกิจกรรมต่อเนื่อง)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
30 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาการฝึกอบรม
เริ่ม 13 มิถุนายน ถึง 29 สิงหาคม 2563
(11 สัปดาห์)
สถานที่จัดอบรม
Gaysorn Urban Resort ชั้น 19
อาคาร Gaysorn Tower

เปิดรับสมัคร
วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ผู้สมัคร
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป)
และภาคเอกชน

วันเวลาการจัดอบรม
วันเสาร์ เวลา 14.30 ถึง 18.00 น
(มีกิจกรรมต่อเนื่อง)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
30 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาการฝึกอบรม
เริ่ม 13 มิถุนายน ถึง 29 สิงหาคม 2563
(11 สัปดาห์)

สถานที่จัดอบรม
Gaysorn Urban Resort ชั้น 19
อาคาร Gaysorn Tower

ค่าธรรมเนียม 159,000 บาท

(รวมค่าเดินทางต่างจังหวัด)

ค่าธรรมเนียม 159,000 บาท

(รวมค่าเดินทางต่างจังหวัด)

button

Back To Top